Co to są pale CFA i jak działają?

Pale CFA (Continuous Flight Auger) to tak zwane pale FSC, czyli Pale Formowane Świdrem Ciągłym. Pale FSC, które są palami wierconymi wykonuje się przy użyciu świdra ciągłego, który osadzony jest na rurowym rdzeniu.

Sam proces przygotowania takich pali polega przede wszystkim na wprowadzeniu świdra w głąb ziemi na preferowaną głębokość. Kiedy osiągniemy założoną głębokość, do środka świdra ciągłego wlewamy beton. Dzięki ciśnieniu, mieszanka betonowa wypycha ostrze tracone, w wyniku czego następuje uszczelnienie rdzenia świdra.

Kiedy świder ciągły jest podnoszony, beton zapełnia trzon pala CFA (FSC) – gwarantuje to dobry kontakt pala z gruntem na pobocznicy.

Ostatnim etapem jest wprowadzenie zbrojenia przygotowanego wcześniej w zakładzie prefabrykacji. Zastosowanie rdzenia o budowie rurowej z dużą średnicą umożliwia wprowadzenie dodatkowo kosza zbrojeniowego. Dzięki czemu można uzbroić także pale CFA o dużej długości.

pale cfa zielona góra De Waal

Gdzie się stosuje pale CFA?

Pale CFA najczęściej wykorzystujemy przy gruntach spoistych twardo-plastycznych oraz niespoistych, które charakteryzują się bardzo wysokim stopniem zagęszczenia. Warto inwestować w technologię Pali CFA, ponieważ stosunek poniesionych kosztów do uzyskanej nośności jest zdecydowanie zadowalający dla klienta. W związku z tym, że pale CFA wykonujemy metodą bezwibracyjną, możliwe jest także prowadzenie prac w pobliżu innej zabudowy.

Jakość pali CFA

Nasze pale CFA formujemy bezpośrednio na budowie jako pale betonowe albo żelbetowe. Wykorzystujemy do tego wiertnicę samojezdną. Gwarantujemy, że w trakcie instalowania pali De Waal nie dojdzie do uwolnienia naprężenia i grunt nie zostanie wyniesiony na powierzchnię.

Pale CFA wykonujemy z betonu; możemy zaopatrzyć je w siatkę zbrojeniową bądź element sprężający. Czas w jakim wykonujemy pale od podstaw jest porównywalny do czasu potrzebnego na instalację gotowych pali prefabrykowanych;

Specjalnie zaprojektowany świder, skonstruowany z trzech odcinków, pozwala na formowanie pala. W taki sposób, że jednocześnie z wierceniem, grunt przemieszczamy na boki,co powoduje dogęszczenie gruntu.

Na dole świdra znajduje się rura wykonana ze stali, do której przymocowane są zwoje świdra (o stałym skoku). Zewnętrzna średnica zwojów wyznacza średnicę pala CFA, który będzie instalowany.

Część spajająca jest sztywna i składa się na nią para współosiowych krótkich odcinków, które mają odwrotnie ustawione zwoje. Średnica ich jest zmienna, natomiast w najszerszej części może osiągać wymiar średnicy pala. Dzięki temu ziemia na zwojach nie wydostanie się ponad świder, w trakcie gdy instalujemy pal. Tym samym, wokół górnej części świdra uzyskuje się wolną przestrzeń. Zwoje górnej części ustawione odwrotnie sprawiają, że kiedy świder podnosimy, następuje powtórne rozpychanie gruntu, a co za tym idzie także i dogęszczanie podłoża.

Górnym odcinkiem świdra jest rura stalowa, która może osiągać wymiary od 10 do 20 metrów. Zwykle ma ten sam rozmiar co rura którą stosuje się w dolnym odcinku. Do instalacji pali CFA o średnic od 360-510 mm wykorzystujemy rurę o wymiarze 273/219 mm.

Instalacja pala

Przed procesem wgłębiania świdra w głąb gruntu, na końcu świdra instaluje się stalowe tracone ostrze. Połączyliśmy je z rurą wewnętrzną i obraca się razem ze świdrem. Gdy dochodzi do pełnego zagłębienia, stalowe ostrze zostaje umieszczone w gruncie jako stała stopa pala.

W momencie gdy zostanie osiągniemy założoną głębokość, dokonujemy kontroli – sprawdzamy czy połączenie ostrza i świdra było szczelne. Jeżeli potwierdzimy, że do wnętrza świdra nie dostała się woda ani grunt, w rurze umieszczamy zbrojenie. W tym momencie rozpoczynamy betonowanie pala CFA, tzw. palowanie. Mieszankę betonową wlewamy przy użyciu pompy do betonu. Beton spływa przez rurę i formuje pal od dna do góry. Kiedy wyciągamy świder, obracamy go powoli w tą samą stronę, w którą obracał się przy zagłębianiu. Zapobiega to wydostawaniu się luźnej ziemi na wierzch, a tym samym dostaniu się do pala.

Nasze maszyny instalują nie tylko pale pionowe – dzięki najnowszym technologiom jesteśmy w stanie zamontować także pale pochylone.