pale prefabrykowane fundamentowe de waal

Czym są pale prefabrykowane?

Pale prefabrykowane są to gotowe elementy żelbetowe, umieszczamy je w gruncie za pomocą specjalistycznej jednostki sprzętowej, wyposażonej w system wibracyjny, udarowy lub wciskany. Od wielu lat stosujemy je na rynku geo-technicznym jako posadowienie praktycznie każdego rodzaju obiektów budowlanych w zróżnicowanych warunkach gruntowych.

Prawdopodobnie do największych zalet technologii bezsprzecznie można zaliczyć szybkość wykonania, pełną kontrolę jakości pogrążanych elementów, nawet w gruncie o krańcowo niskich parametrach wytrzymałościowych, możliwość instalowania elementów pod kątem. Reasumując projektanci cenią sobie technologię głównie z uwagi na zdolność przenoszenia sił poziomych i momentów zginających, niezależnie od warunków gruntowych.

Zastosowanie pali prefabrykowanych

Z uwagi na różnorodne zastosowania. Pale fundamentowe możemy z pewnością zastosować do słabego podłoża. Z pewnością nadają się do podłoża gruntowego, nasypów drogowych, przyczółków mostowych czy płyt fundamentowych. Z względu na stosunkowo wysoki koszt używa się ich głównie w celu bezpośredniego posadowienia obiektów. Przede wszystkim na gruntach organicznych o wilgotności sięgającej kilkuset procent.

W takiej sytuacji pale prefabrykowane pełnią przede wszystkim (z projektowego punktu widzenia) funkcję całkowicie sztywnych kolumn wzmacniających słabe podłoże (tzw. rigid inclusions). Z pewnością stopień, rodzaj zbrojenia, parametry materiałów, przekroje i rozstawy dostosowujemy każdorazowo do specyfiki projektu. Ze względu na optymalizację rozwiązania możemy osiągnąć poprzez precyzyjne zaprojektowanie warstwy transmisyjnej. W związku z tym mogą stanowić różne konstrukcje z gruntu zbrojonego, materiały mineralne stabilizowane chemicznie lub tradycyjne płyty żelbetowe.

pale fundamentowe prefabrykowane de waal zielona góra

Pale prefabrykowane – Zalety

  • szybkość wykonania,
  • pełna kontrola jakości prefabrykowanych kolumn,
  • możliwość instalacji elementów wzmocnienia pod kątem,
  • możliwość określenia nośności bezpośrednio po instalacji na
  • podstawie oporów wpędu.

Fundament Ludzkości

Ludzie zaczęli wykorzystywać pale prefabrykowane wbijane co najmniej 6000 lat temu i stosują je nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Przez ponad 99% tego czasu była to jedyna technologia palowa. Można zaryzykować stwierdzenie, że pale prefabrykowane wbijane, oprócz fundamentów bezpośrednich, stanowią podstawę ludzkiej cywilizacji