Czym są Pale SDP?

pale sdp przemieszczeniowe pale cfa pale wiercone zielona góra De Waal

Pale przemieszczeniowe określa się także jako Pale SDP (Soil Displacement Piles), Pale FDP (Full Displacement Piles) bądź kolumny CMC (Controled Moduls Columnt). Są to pale których przygotowanie polega na wkręcaniu w grunt stalowej tuby. Tube tą wyposażyliśmy w głowicę, która specjalnymi ruchami rozpycha grunt obok korytarza wkrętu.

Także budowa wiertła wykonującego ten odwiert jest zupełnie inna. Wiertło do wykonywania pali SDP składamy z trzech części. Pierwsza część dolna to tak zwane uzwojenie, dzięki któremu wnikanie w grunt jest łatwiejsze. Część środkowa to głowica, której zadaniem jest rozepchanie gruntu w trakcie wiercenia – ułatwia to późniejsze wyciągnięcie wiertła. Część górna to tuba wykonana ze stali, która stanowi rdzeń całego wiertła. Na dole tuby znajduje się ostrze tracone, które pełni funkcję zabezpieczającą. Dzięki sprawnemu działaniu tego ostrza tube stale chronimy przed zabrudzeniem (dzięki niemu nie dostanie się do środka woda ani grunt).

Wlewanie do pali przemieszczeniowych betonu rozpoczynamy się dopiero wtedy, kiedy osiągniemy założoną głębokość. Mieszankę betonową wpompowujemy pod ciśnieniem – w tym samym czasie wiertło, które obraca się w prawą stronę, podnosimy do góry. Dzięki specjalnej konstrukcji głowicy następuje ponowne rozepchnięcie wcześniej obsypanego gruntu, co pozwala uzyskać idealną formę dla pala przemieszczeniowego.

Ostatnim etapem jest wprowadzenie do świeżej jeszcze mieszanki zbrojenia, które wcześniej wykonano w zakładzie prefabrykacji. Zbrojenie wprowadza się do pala dopiero po zakończeniu betonowania. Zastosowanie rdzenia wiertla z dużą średnicą wewnętrzną umożliwia dodatkowo wprowadzenie kosza zbrojeniowego zanim wleje się do środka mieszankę betonową. Taki zabieg zdecydowanie ułatwia zbrojenie pali przemieszczeniowych SDP/FDP/CMC o znacznej długości.

Gdzie stosujemy pale przemieszczeniowe SDP?

Najczęściej stosujemy w gruntach spoistych twardo-plastycznych oraz plastycznych, a także w gruntach niespoistych średnio zagęszczonych do zagęszczonych o ID 0,70. Technologia pali SDP dzięki zupełnej eliminacji wibracji, znakomicie sprawdza się w terenach zabudowanych. Szybkość z jaką możemy wykonać pale w technologii SDP oraz ich niewielkie średnice powodują, że technologia ta jest najczęściej wybierana przez inwestorów dużych obiektów przemysłowych oraz handlowych. Stosowanie Pali w technologii SDP jest znakomitą alternatywą na przykład dla wymiany gruntu na głębokościach powyżej pięciu metrów.

Jakie są zalety palowania technologią pali przemieszczeniowych (SDP/FDP/CMC)?

  • czysty plac budowy,
  • bardzo szybkie wykonanie,
  • ograniczone do minimum wibracje podczas wykonywania pali,
  • znacznie mniejsze zużycie betonu (w porównaniu do pale CFA),
  • większa nośność przy mniejszej średnicy pala (w porównaniu do pale CFA),
  • zagęszczenie gruntu otaczającego pobocznicę pala w trakcie jego wykonywania.

Parametry techniczne Pali SDP/FDP/Kolumn CMC

Nasza firma wykonuje pale SDP/FDP/Kolumny CMC o następujących właściwościach:

  • średnice: 310, 360, 410, 460, 510, 560, 610 mm
  • długość maksymalna: 24 m
  • nośność: do 2500 kN (w zależności od warunków gruntowych)